Papoulis

Sokratous 3-5 - Old Town
85100 Rodes
Tel.: +302 24 10 21 113