Stephanides

2, Stassandrou & Aphrodites street
1060 Nicósia
Tel.: +357 22 757 929

Stephanides

Hilton Hotel Hilton Executive Wing Archb. Makarios III Avenue
1077 Nicósia
Tel.: +357 22 374400