Joyeria Ramirez

Calle Nou, 29
17001 Gérone
Tel : +34 97 222 0690