Kamine Kyukyoryuchi

49 Harima-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
650-0036 Hyogo
Tel : +817 8327 3363