China Watch Co., Ltd.

No.48, Zhongzheng Rd.,Tainan City
700 Tainan
Tel : +886 622 099 08
Fax : +886 622 093 68