China Watch Co., Ltd.

No.48, Zhongzheng Rd.,Tainan City
700 Tainan
Tel.: +886 622 099 08
Fax: +886 622 093 68