Changchun Zhongfu World Famous Watch Shop

8B1 Guolian Area, 79 Jianhe Hutong, # Chongqing Road
130061 Changchun
Tel.: +86 431 889 60033
Fax: +86 431 889 62168