Stephanides

2, Stassandrou & Aphrodites street
1060 Nicosia
Tel : +357 22 757 929

Stephanides

Hilton Hotel Hilton Executive Wing Archb. Makarios III Avenue
1077 Nicosia
Tel : +357 22 374400